top of page

OOR ONS

  
 
Ontmoet Naphtali        Ontmoet Tim
(Skakels - nuwe vensters sal oopmaak)

Regte onderrig produseer regte denke. Regte denke produseer die regte begrip. Regte begrip produseer die regte lewe. Regte lewe lewer 'n vrugbare lewe.

 

Eenvoudig gestel, Remnant Nation is 'n geïntegreerde  'n span bedienings wat daarop gemik is om die korrekte onderrig, goeie rigting en goeie beginsels na te kom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons geloofsverklarings

Klik op die boek om te lees

 

 

Deur soliede Bybelse lering, in die demonstrasie van die krag van sy Gees deur die gawes van 1 Korintiërs 12 (vers 8-11 en 28) en Efesiërs 4 toe te laat, probeer ons om gelowiges te betrek by die eerste gebod soos opgeteken in  Matteus 22: 37-40 (hieronder).

 

Sodat hulle kan vind:

 • die intimiteit van Sy teenwoordigheid,

 • die aktivering van Sy gawes aan, vir en in die liggaam,

 • Abba en Yeshua se verhouding met hulle as Sy dienaars, Sy seuns, Sy medewerkers, Gesamentlike erfgename met Yeshua en Yeshua se bruid **

  • Bediendes  - in ooreenstemming met Markus 13:34 , Romeine 6:22 en Efesiërs 6: 6

  • Seuns - in ooreenstemming met Romeine 8:14 ; Galasiërs 4: 6 en Filippense 2:15

   • In afwagting van die volle openbaring van hierdie openbaring in ooreenstemming met Romeine 8:19  

  • Medewerker - in ooreenstemming met 1 Korintiërs 3: 9

  • Gesamentlike erfgename - in ooreenstemming met Romeine 8:17 en Efesiërs 3: 6

  • Die bruid - in ooreenstemming met Openbaring 21:19 en Openbaring 22:17

 • en die tasbare ryk van Sy Heerlikheid!

 

** die Skrif het natuurlik nog vele meer verwysings na hierdie 3 roepings van die liggaam van  Messias, hierdie is gekies vanweë die spesifisiteit waarmee dit op sekere eienskappe van elkeen dui .

 

Matteus (Mattityahu) 22

37  Jy sal  lief die Here God met al jou  hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 

38  Dit is die eerste en groot gebod
39  En die tweede is soos dit: Jy sal  lief jou naaste soos jouself. 

40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 

Beskikbaar vir spreekbeurte oral. Bespreek Tim en/of Naphtali HIER

Ons Visie

Wees lief vir Jesus,

  Wandel in Heilig  Gees,

Dien die liggaam,

  Bereik die nasies

Remnnant Nation | Statement of Faith 3D Book
bottom of page